+603 2615 4303 bendahari.kl@utm.my
Select Page

Fungsi Utama Unit

1.1 Unit Bayaran

Unit Bayaran bertanggungjawab menguruskan  bayaran menggunakan bajet  Mengurus, Amanah, Penyelidikan dan Pembangunan.

Antara bayaran yang diuruskan adalah seperti berikut:

 1. Pelbagai bayaran staf UTM seperti tuntutan elaun perjalanan dan lain-lain.
 2. Bayaran pendahuluan perjalanan dan pelbagai kepada staf.
 3. Bayaran upah, honorarium dan elaun kepada pegawai / pembantu penyelidik, profesor pelawat, pensyarah sambilan dan lain-lain.
 4. Pelbagai bayaran perkhidmatan dan bekalan kepada syarikat
 5. Bayaran panjar wang runcit kepada PTJ.
 6. Bayaran Skim Pembiayaan Kenderaan dan Komputer staf.

1.2 Unit Terimaan

Unit Terimaan bertanggungjawab menguruskan  perkara perkara berikut:

 1. Kutipan hasil universiti seperti sewa ruang dan lain-lain
 2. Kutipan Pusat Kecemerlangan/Perundingan seperti yuran perundingan, kursus, seminar dan lain-lain.
 3. Kutipan bayaran utiliti daripada penyewa seperti elektrik dan air
 4. Kutipan daripada staf seperti penyelesaian pinjaman, terlebih pendahuluan dan
 5. Mengeluarkan Bil tuntutan kepada penghutang.
 6. Kutipan hasil universiti seperti sewa ruang dan lain-lain

1.3 Unit  Pengurusan Akaun

Unit Pengurusan Akaun bertanggungjawab keatas perkara perkara berikut:

 1. Mengurus kedudukan aliran tunai
 2. Mengurus simpanan tetap
 3. Penyediaan penyata penyelarasan bank bagi akaun mengurus, JICA, PTPTN, Kad Kredit dan akaun pelajar

Menyelenggara wang tak tuntut.