+603 2615 4303 bendahari.kl@utm.my
Select Page

Pejabat Bendahari UTM KL merupakan cawangan Pejabat Bendahari UTM yang beribu pejabat di Skudai bertanggungjawab untuk menguruskan kewangan di kampus Kuala Lumpur. Dengan kekuatan staf seramai 23 orang pejabat ini menyediakan perkhidmatan melalui empat unit iaitu:

1) Unit kewangan pelajar, terimaan dan kawalan kredit

2) Unit Harta

3) Unit perolehan dan Stor

4) Unit Akaun dan Bayaran