BORANG

 

ASET

KEW.PA-1 BORANG PENOLAKAN ASET ALIH

KEW.PA-1A BORANG TERIMAAN ASET (BTA)

KEW.PA-2 DAFTAR HARTA TETAP

KEW.PA-2 DAFTAR HARTA TETAP-ASET HADIAH

KEW.PA-3 DAFTAR INVENTORI

KEW.PA-3 DAFTAR INVENTORI-ASET HADIAH

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA TETAP

KEW.PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI

KEW.PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA TETAP DAN INVENTORI

KEW.PA-7 SENARAI HARTA TETAP DAN INVENTORI (MENGIKUT LOKASI)

KEW.PA-8 LAPORAN HARTA TETAP DAN INVENTORI

KEW.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN HARTA TETAP INVENTORI

KEW.PA-9A BORANG PENYERAHAN PINJAMAN PERALATAN MILIK UTM

KEW.PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA TETAP

KEW.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI

KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA TETAP DAN INVENTORI

KEW.PA-13 SENARAI HARTA TETAP YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

KEW.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA TETAP

KEW.PA-15 SURAT LANTIKAN JK PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-16 PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KENDERAAN UNIVERSITI

KEW.PA-17 PERMOHONAN PELUPUSAN HARTA UTM

KEW.PA-17A BORANG PINDAHAN ASET ALIH

KEW.PA-18 SIJIL PENGESAHAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-19 SIJIL PELUPUSAN HARTA TETAP DAN INVENTORI

KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-21 KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-23 JADUAL BUKA TENDER PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-24 KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-26 JADUAL BUKA SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-27 KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-29 PELANTIKAN JK PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-31 SIJIL HAPUSKIRA ASET ALIH UNIVERSITI

KEW.PA-32 LAPORAN TINDAKAN KEHILANGAN ASET ALIH UNIVERSITI

 

ANUGERAH INOVASI JABATAN BENDAHARI

BORANG PERGERAKAN STAF

PERMOHONAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)