POLISI PENGURUSAN KEWANGAN

POLISI KELESTARIAN KEWANGAN

POLISI PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN & KERJA

PROSEDUR DI BAWAH POLISI PENG. KEWANGAN

PROSEDUR DI BAWAH POLISI KELESTARIAN KEWANGAN

PROSEDUR DI BAWAH POLISI PEROLEHAN

Prosedur Perakaunan

(sedang disediakan)

Prosedur Pengurusan Tunai

(sedang disediakan)

Prosedur Pengurusan Bayaran

(sedang disediakan)

Prosedur Pinjaman Dalaman Universiti

(sedang disediakan)

Prosedur Pelaburan Tunai

(sedang disediakan)

Prosedur Cost Recovery Universiti

(sedang disediakan)

Prosedur Request For Proposal

(sedang disediakan)

Prosedur Pengurusan Kewangan Pelajar

(sedang disediakan)

Prosedur Tuntutan Hutang Bekas Pelajar

(sedang disediakan)