UNIT KEWANGAN PELAJAR, TERIMAAN & KAWALAN KREDIT

FUNGSI
 1. Menguruskan kutipan yuran pengajian, yuran asrama dan pelbagai denda yang ditetapkan oleh Universiti.
 2. Menguruskan pembayaran biasiswa, dermasiswa dan pinjaman kepada pelajar.
 3. Menguruskan pembayaran tabung aktiviti dan khairat pelajar, tabung pinjaman Universiti, zakat serta pemulangan pelbagai lebihan yuran kepada pelajar.
 4. Menyediakan Bil Tuntutan kepada penganjur / penaja.
 5. Menyelenggara dan memantau rekod kewangan pelajar dalam Sistem AIMS.
 6. Kutipan hasil Universiti seperti sewa ruang dan lain-lain.
 7. Kutipan Pusat Kecemerlangan / Perundingan seperti yuran perundingan, kursus, seminar dan lain-lain.
 8. Kutipan bayaran utiliti daripada penyewa seperti caj air dan elektrik.
 9. Kutipan daripada staf seperti penyelesaian pinjaman, pelarasan pendahuluan dan denda.
 10. Mengeluarkan Bil Tuntutan kepada penghutang.

UNIT PEROLEHAN DAN STOR PUSAT

FUNGSI
 1. Mengurus perolehan secara sebut harga untuk PTJ UTM Kuala Lumpur yang bernilai melebihi RM200,000 hingga RM500,000.
 2. Mengurus perolehan secara Rundingan Terus untuk PTJ di UTM Kuala Lumpur.
 3. Memproses pendaftaran syarikat dengan Universiti Teknologi Malaysia.
 4. Menyediakan surat pelepasan Kastam.
 5. Menyediakan surat sokongan pemfaktoran.
 6. Menguruskan proses perolehan dan pembayaran bekalan pejabat dan pakaian seragam staf Universiti.
 7. Menguruskan permohonan dan pengeluaran bekalan pejabat dan pakaian seragam staf Universiti.
 8. Menguruskan perolehan dan pembekalan pakaian seragam staf Universiti.

 

 

 

UNIT AKAUN, BAYARAN DAN AMANAH

 

FUNGSI
 1. Mengurus kedudukan aliran tunai.
 2. Mengurus simpanan tetap.
 3. Penyediaan penyata penyelarasan bank bagi akaun mengurus dan pelajar.
 4. Menyelenggara wang tak dituntut.
 5. Bertanggungjawab menguruskan bayaran menggunakan bajet Mengurus, Amanah, Penyelidikan dan Pembangunan.
 6. Antara bayaran yang diuruskan adalah seperti berikut:
 7. Pelbagai bayaran staf UTM seperti tuntutan elaun perjalanan dan lain-lain.
 8. Bayaran pendahuluan perjalanan dan pelbagai kepada staf.
 9. Bayaran upah, honorarium dan elaun kepada Pegawai / Pembantu Penyelidik, Profesor Pelawat, Pensyarah Sambilan dan lain lain.
 10. Pelbagai bayaran perkhidmatan dan bekalan kepada syarikat.
 11. Bayaran panjar wang runcit kepada PTJ.
 12. Bayaran Skim Pembiayaan Kenderaan dan Komputer Staf.

UNIT ASET

 

FUNGSI

Menguruskan rekod aset alih serta pemantauan pelaksanaan Pengurusan Aset mengikut ketetapan Universiti / Perbendaharaan Malaysia.