FUNGSI

UNIT KOMUNIKASI & KEWANGAN KORPORAT

1. Membantu melaksanakan program-program kualiti Jabatan Bendahari seperti ISO & pertandingan kualiti peringkat Universiti.

2. Membantu Bendahari dalam urusan pinjaman kewangan Universiti dengan pihak luar.

3. Urusetia pelaporan perkara berbangkit mesyuarat peringkat Universiti.

4. Urusetia Mesyuarat Perancangan dan Pemantauan Aktiviti serta KAI peringkat Jabatan.

5. Menyampaikan maklumat berkaitan perkhidmatan kewangan kepada pelanggan dalam pelbagai medium hebahan rasmi Jabatan.

6. Menyediakan maklumat korporat berkaitan kewangan dan pengantara bagi Jabatan dengan pihak luar.

7. Urusetia Mesyuarat Business Financial War Room dan laman web Jabatan.

8. Membantu Bendahari dan Timbalan Bendahari dalam pelbagai tugas-tugas khas dari semasa ke semasa.