FUNGSI

BAHAGIAN KEWANGAN PELAJAR DAN PEROLEHAN

1. Menguruskan pembayaran Biasiswa, Pinjaman dan Derma Siswa.

2. Menguruskan pembayaran tabung aktiviti dan khairat pelajar, tabung pinjaman Universiti serta pemulangan pelbagai lebihan yuran kepada pelajar.

 

3. Menguruskan kutipan hasil yuran pengajian, yuran asrama dan pelbagai denda yang ditetapkan oleh Universiti terhadap pelajar.

4. Menyelenggara dan memantau rekod kewangan pelajar di dalam sistem AIMS.

5. Menyediakan bil tuntutan yuran pengajian kepada penaja.

 

6. Pengurusan penghutang pelajar/graduan/bekas pelajar.

7. Menguruskan perolehan secara Tender iaitu bernilai melebihi RM500,000.

8. Menguruskan kelulusan Perolehan secara sebut harga bernilai melebihi RM200,00

  9. Menguruskan kelulusan perolehan secara Rundingan Terus bernilai melebihi RM10,000.

  10. Menguruskan pendaftaran syarikat dengan UTM.

  11. Menguruskan pelantikan Multimodal Transport Operator yang bertanggungjawab bagi membawa peralatan yang dibeli UTM daripada Luar Negara.

  12. Mengurus dan memantau urusan Jaminan Bank dan cagaran diterima daripada pembekal berjaya bagi perolehan bernilai melebihi RM200,000.

  13. Mengurus dan memantau pesanan tempatan yang belum dibayar.

  14. Menyediakan surat Pemfaktoran dan Pengecualian Duti Kastam dan Cukai Import.

  15.  Mengemaskini dan memantau maklumat perolehan yang dimasukkan oleh PTJ dalam Laman Web e-perolehan.

  16. Menguruskan proses perolehan dan pembayaran  bekalan pejabat bagi pusat tanggungjawab Universiti.

  17. Menguruskan permohonan dan pengeluaran bekalan pejabat dan pakaian seragam staf Universiti.

  18. Menguruskan perolehan dan pembekalan pakaian seragam staf Universiti.