FUNGSI

1. Menguruskan pengesahan jawatan dan pemberian taraf pekerja berpencen.

2. Mengurus urusan perubahan perkhidmatan, cuti dan persaraan (wajib dan pilihan).

3. Mengurus permohonan dan urusan peruntukan mengurus tahunan Jabatan.

4. Mengurus urusan pembaharuan, ganjaran kontrak, penanggungan dan pemangkuan jawatan.

5. Mengurus urusan pinjaman perumahan staf, klinik panel, pembangunan staf dan pentadbiran am pejabat.

6. Mengurus urusan kewangan Jabatan dari segi perolehan, kawalan peruntukan, kawalan harta tetap & inventori emolumen dan pembayaran.

7. Memproses pembayaran Bajet Mengurus  PTJ selain fakulti.

8. Menyelaras pemakaian peraturan bayaran Universiti secara keseluruhan bagi pejabat pembayar.

9. Menyelaras pemakaian peraturan bayaran Universiti secara keseluruhan bagi pejabat pembayar.

10. Memproses bayaran Bajet Amanah dan RU PTJ selain Fakulti dan RMC. 

11. Merancang, menganalisa, membangun serta menyediakan Sistem Kewangan bersepadu Universiti.

12. Merancang dan menguruskan keperluan pengkomputeran Jabatan.

13. Membangun dan menyediakan persembahan aplikasi multimedia serta khidmat nasihat bagi kegunaan Jabatan.

14. Membangun dan mengemaskini maklumat di portal laman web rasmi Jabatan.

15.  Memastikan proses pengurusan data backup dan recovery mengikut perancangan dan penjadualan yang tersusun.

16. Menguruskan Perolehan secara Sebut Harga > RM50,000 sehingga RM500,000.

17. Menguruskan kelulusan Sebut Harga RM50,000 sehingga RM250,000 menerusi Jawatankuasa Sebut Harga Zon.

18. Mengurus pembayaran yang melibatkan Bajet Mengurus, Amanah, RU pusat tanggungjawab Fakulti.