BAHAGIAN PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN DAN PINJAMAN UNIVERSITI

FUNGSI

1. Menguruskan bayaran Gaji, Elaun staf tetap@kontrak, bukan tetap@biasiswazah.

2. Menguruskan Urusan Pinjaman Kenderaan staf.

3. Menguruskan Urusan Pinjaman Komputer dan telefon pintar staf(smart phone).

4. Menguruskan Bayaran Ganjaran Kontrak, Ex-gratia, Pakaian Panas, GCR & Elaun Cuti Belajar.